Begroting 2020

Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding

Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op de onderdelen binnen de bedrijfsvoering zoals personeel, dienstverlening, communicatie, samenwerking en ICT.
Daarnaast wordt er ook ingegaan op de planning- en controlcyclus, de ambtelijke uurtarieven, doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken, rechtmatigheid, controleprotocol, lastenoverschrijdingen en dergelijke.

ga terug