Begroting 2020

Programma 03 Economische structuur en toerisme

Programma 03 Economische structuur en toerisme

De economische structuur van de gemeente Hulst wordt gekenmerkt door een sterke vertegenwoordiging van de (detail-)handel en horeca (bijna 24% van de arbeidsplaatsen in 2017), terwijl het buitengebied wordt gekenmerkt door de sterke aanwezigheid van de agrarische sector. Ook de gezondheidszorg is met 20% van de arbeidsplaatsen(2017) een grote werkgever in onze gemeente. Van belang is de aanwezigheid van een supermarktcluster van bovenregionale betekenis en het grootschalig bedrijventerrein bij de stad Hulst (Hogeweg). In het noorden van de gemeente zijn een aantal grotere bedrijven gevestigd (o.a. betonindustrie) met name de logistieke sector is daar vertegenwoordigd.

Lasten, baten en saldo

€ x 1.000

Lasten

€ 1.301

1,8 %

Baten

€ 348

0,5 %

ga terug