Begroting 2020

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Lasten, baten en saldo

€ x 1.000

Lasten

€ 11.341

15,9 %

Baten

€ 49.802

69,6 %

ga terug