Begroting 2020

Onvoorzien

Onvoorzien

Op de post onvoorzien zijn middelen gereserveerd voor uitgaven die “onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar” zijn. De afgelopen jaren is deze in de primitieve begroting altijd geraamd op € 140.000. Jaarlijks is hierop echter een behoorlijke onderuitputting. Mede door de aanhoudende druk op de gemeentelijke budgetten wordt deze post daarom voor 2020 geraamd op € 90.000.

Lasten, baten en saldo

€ x 1.000

Lasten

€ 90

0,1 %

Baten

€ 0

0,0 %

ga terug