Begroting 2020

Bijlage 2: Meerjarig investeringsschema

Bijlage 2: Meerjarig investeringsschema

Investeringsschema nieuwe en vervangingsinvesteringen 2020-2023

1,5%

Jaar

Omschrijving

Bedrag

Termijn

Afschrijving

Rente

Kap.lasten

Dekking

2020

Herbestrating ivm rioleringsprojecten

€ 250.000

25

€ 10.000

€ 3.750

€ 13.750

Reserve MIP wegen

2020

Projecten riolering (15 jaarlijks)

€ 400.000

15

€ 26.667

€ 6.000

€ 32.667

Reserve rioolfonds

2020

Projecten riolering (60 jaarlijks)

€ 3.114.000

60

€ 51.900

€ 46.710

€ 98.610

Reserve rioolfonds

2020

Vervangingen ICT

P.M.

5

Vrijval kapitaallasten

2020

Vervangingen materieel

P.M.

Diverse

Vrijval kapitaallasten

Totaal 2020

€ 3.764.000

€ 145.027

2021

Projecten riolering (15 jaarlijks)

€ 246.000

15

€ 16.400

€ 3.690

€ 20.090

Reserve rioolfonds

2021

Projecten riolering (60 jaarlijks)

€ 3.060.000

60

€ 51.000

€ 45.900

€ 96.900

Reserve rioolfonds

2021

Rotonde Scharnier

€ 1.600.000

25

€ 64.000

€ 24.000

€ 88.000

Reserve MIP wegen

2021

Herbestrating ivm rioleringsprojecten

€ 290.000

25

€ 11.600

€ 4.350

€ 15.950

Reserve MIP wegen

2021

Vervangingen ICT

P.M.

5

Vrijval kapitaallasten

2021

Vervangingen materieel

P.M.

Diverse

Vrijval kapitaallasten

Totaal 2021

€ 5.196.000

€ 220.940

2022

Projecten riolering (15 jaarlijks)

€ 246.000

15

€ 16.400

€ 3.690

€ 20.090

Reserve rioolfonds

2022

Projecten riolering (60 jaarlijks)

€ 2.456.000

60

€ 40.934

€ 36.840

€ 77.774

Reserve rioolfonds

2022

Vervangingen ICT

P.M.

5

Vrijval kapitaallasten

2022

Vervangingen materieel

P.M.

Diverse

Vrijval kapitaallasten

2022

Herbestrating ivm rioleringsprojecten

€ 270.000

25

€ 10.800

€ 4.050

€ 14.850

Reserve MIP wegen

2022

Reconstructie Gentsestraat

€ 280.000

25

€ 11.200

€ 4.200

€ 15.400

Reserve MIP wegen

2022

Reconstructie Glacisweg

€ 450.000

25

€ 18.000

€ 6.750

€ 24.750

Reserve MIP wegen

Totaal 2022

€ 3.702.000

€ 152.864

2023

Projecten riolering (15 jaarlijks)

€ 245.000

15

€ 16.334

€ 3.675

€ 20.009

Reserve rioolfonds

2023

Projecten riolering (60 jaarlijks)

€ 2.564.000

60

€ 42.734

€ 38.460

€ 81.194

Reserve rioolfonds

2023

Herbestrating ivm rioleringsprojecten

Nog niet bekend

25

Reserve MIP wegen

2023

Vervangingen ICT

P.M.

5

Vrijval kapitaallasten

2023

Vervangingen materieel

P.M.

Diverse

Vrijval kapitaallasten

Totaal 2023

€ 2.809.000

€ 101.203

Eindtotaal

€ 15.471.000

€ 620.034

ga terug