Begroting 2020

Bijlage 3: Overzicht verloop reserves en voorzieningen

Bijlage 3: Overzicht verloop reserves en voorzieningen

Naam reserve/bestemmingsreserve

2020

Boekwaarde begin 2020

Mutaties 2020

Boekwaarde eind 2020

Mutaties 2021

Boekwaarde eind 2021

Mutaties 2022

Boekwaarde eind 2022

Mutaties 2023

Boekwaarde eind 2023

a. Algemene Reserves

Algemene reserve

7.312.259

198.750

7.511.009

550.000

8.061.009

0

8.061.009

0

8.061.009

Totaal algemene reserves

7.312.259

198.750

7.511.009

550.000

8.061.009

0

8.061.009

0

8.061.009

b2. Overige bestemmingsreserves

. Best.res.odh gebouwen (vh kapitaalgoed.)

491.744

-40.945

450.799

96.055

546.854

96.055

642.909

96.055

738.964

. Best.res. Grondexploitatie (incl. stadsuitleg)

754.585

128.900

883.485

228.900

1.112.385

228.900

1.341.285

228.900

1.570.185

. Best.res. Atletiekbaan

16.325

13.000

29.325

13.000

42.325

13.000

55.325

13.000

68.325

. Best.res. Sociaal Domein

1.289.811

-524.924

764.887

-274.000

490.887

-24.000

466.887

0

466.887

. Dekkingsreserve onderh begraafplaatsen

43.649

0

43.649

0

43.649

0

43.649

0

43.649

. Dekkingsreserve MIP

3.265.269

202.594

3.467.863

252.594

3.720.457

302.594

4.023.051

352.594

4.375.645

. Dekkingsreserve LSV (tussengebied Morres)

759.185

0

759.185

0

759.185

0

759.185

0

759.185

Totaal bestemmingsreserves

6.620.568

-221.375

6.399.193

316.549

6.715.742

616.549

7.332.291

690.549

8.022.840

Totaal reserves

13.932.827

-22.625

13.910.202

866.549

14.776.751

616.549

15.393.300

690.549

16.083.849

c. Voorzieningen

.Vrz. wethouderspensioenen

3.677.132

303.769

3.980.901

230.769

4.211.670

230.769

4.442.439

230.769

4.673.208

.Vrz. rioleringen

5.732.552

349.000

6.081.552

349.000

6.430.552

349.000

6.779.552

349.000

7.128.552

. Vrz. onderhoud begraafplaatsen

680.011

0

680.011

0

680.011

0

680.011

0

680.011

.Vrz afbouw grondexploitatie

163.600

0

163.600

0

163.600

0

163.600

0

163.600

Totaal voorzieningen

10.253.295

652.769

10.906.064

579.769

11.485.833

579.769

12.065.602

579.769

12.645.371

Totaal generaal

24.186.123

630.144

24.816.266

1.446.318

26.262.584

1.196.318

27.458.902

1.270.318

28.729.220

ga terug