Begroting 2020

Deze programmabegroting 2020 van de gemeente Hulst is vastgesteld in de raadsvergadering van 7 november 2019.

Baten € 71.536

Lasten € 71.536

€ x 1.000

Baten

€ 346

Lasten

€ 5.056

Baten

€ 226

Lasten

€ 2.613

Baten

€ 128

Lasten

€ 2.715

Baten

€ 5.653

Lasten

€ 27.985

Baten

€ 7.129

Lasten

€ 6.373

Baten

€ 5.463

Lasten

€ 6.134

Baten

€ 49.802

Lasten

€ 11.341

Baten

€ 0

Lasten

€ 90

Baten

€ 1.374

Lasten

€ 1.295

Baten

€ 0

Lasten

€ 11