Begroting 2020

Beleidsindicatoren bestuur en organisatie

Beleidsindicatoren bestuur en organisatie

Besluit Begroting en Verantwoording (verplichte indicatoren en programmabegroting)

Indicator

Eenheid

2019

2020

Formatie

FTE per 1.000 inwoners

6,21

6,34

Bezetting

FTE per 1.000 inwoners

5,93

6,11

Apparaatkosten

Kosten in € per inwoner

€ 616

€ 622

Externe inhuur

Kosten in €

€ 768.480

€ 602.500

Als % van totale loonsom

5,91%

4,44%

Overhead

Als % van totale lasten

14,94%

14,29%

Bron: eigen gegevens

ga terug