Begroting 2020

Programma 04 Onderwijs en kinderopvang

Programma 04 Onderwijs en kinderopvang

Het programma omvat de gemeentelijke zorg voor de onderwijshuisvesting, het ontwikkelen van lokaal onderwijsbeleid en kinderopvang. Verder zorgt de gemeente voor een netwerk van zorg en diensten in de omgeving van het onderwijs, zoals leerlingenvervoer, schoolbegeleiding en het bestrijden van schooluitval. In regionaal verband biedt de gemeente de mogelijkheden voor basiseducatie en beroepsonderwijs.

Lasten, baten en saldo

€ x 1.000

Lasten

€ 2.613

3,7 %

Baten

€ 226

0,3 %

ga terug