Begroting 2020

Overzicht van baten en lasten 2020

Overzicht van baten en lasten 2020

Op de volgende pagina treft u een totaaloverzicht van de baten en lasten per programma aan voor het begrotingsjaar 2020, alsmede de daaropvolgende jaren 2021 tot en met 2023. Ter vergelijking zijn eveneens de cijfers uit de jaarrekening 2018 en de bijgestelde begrotingscijfers 2019 opgenomen.

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Omschrijving

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma Bestuur en Veiligheid

4.792

546

4.985

377

5.056

346

5.048

346

5.076

346

5.076

346

Programma Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

5.959

1.160

6.422

1.063

6.565

1.067

6.454

1.067

6.454

1.067

6.544

1.067

Programma Economische structuur en toerisme

1.836

1.002

2.012

1.053

1.301

348

1.293

318

1.293

318

1.293

318

Programma Onderwijs en Kinderopvang

2.473

101

2.660

224

2.613

226

2.451

226

2.451

226

2.451

226

Programma Sport cultuur en recreatie

3.396

112

3.049

182

2.715

128

2.653

128

2.653

128

2.653

128

Programma Sociaal Domein

27.347

5.993

27.557

5.707

27.985

5.653

27.515

5.653

27.265

5.653

27.534

5.653

Programma Milieu

6.059

6.918

6.424

7.045

6.373

7.129

6.343

7.129

6.343

7.129

6.343

7.129

Programma Ruimte en Wonen

3.135

3.007

2.753

2.545

6.134

5.463

6.084

5.463

6.084

5.463

6.084

5.463

Totaal programma's

54.997

18.839

55.861

18.197

58.742

20.360

57.842

20.330

57.620

20.330

57.979

20.330

Onvoorzien

0

136

90

140

140

140

Algemene dekkingsmiddelen

9.501

46.260

11.359

47.902

11.341

49.802

11.294

49.882

11.219

49.319

11.144

49.667

Totaal voor bestemming

64.498

65.099

67.357

66.099

70.173

70.162

69.276

70.212

68.979

69.649

69.263

69.997

Mutaties aan reserves:

Programma Bestuur en Veiligheid

33

Programma Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

423

159

473

356

523

320

573

320

623

320

673

320

Programma Economische structuur en toerisme

55

616

617

Programma Onderwijs en Kinderopvang

259

334

281

Programma Sport cultuur en recreatie

33

903

13

225

13

15

13

13

13

Programma Sociaal domein

175

1.559

1.538

525

274

24

Programma Milieu

40

31

70

Programma Ruimte en wonen

198

26

829

38

129

229

229

229

Rente toevoeging/onttrekking

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.451

647

646

273

646

122

646

96

96

Totaal na bestemming

66.778

68.746

69.934

69.545

71.484

71.495

70.737

70.806

69.940

69.993

70.274

70.317

Resultaat (-/- = nadelig)

1.968

-389

11

69

53

43

Totalen-generaal

68.746

68.746

69.545

69.545

71.495

71.495

70.806

70.806

69.993

69.993

70.317

70.317

ga terug